Remembering levi Eshkol, Jerusalem Post, 7.8.1979
07/08/1979-

תקציר:

מאמרו של אברהם אביחי בג’רוזלם פוסט בו הוא מספר על חוויותיו האישיות והיכרותו עם לוי אשכול האיש והמנהיג.
אביחי מתאר את התפתחות דרכו הפוליטית ודרכו המנהיגותית של לוי אשכול ואת כשרונו הגדול ביצירת קשרים אנושיים ואישיים וכך גם את יחסי החוץ של מדינת ישראל.
אשכול אמנם היה איש שלום ששאף בכל מאודו להשגת שלום עם המדינות השכנות אך לא וויתר על התעצמות צבאית והגדלת כוחה ההרתעתי של מדינת ישראל.
אביחי מתאר שדמותו של אשכול גומדה בשל המעמד הציבורי של בן גוריון וכי רק בחלוף השנים גדולתו ומנהיגותו מתגלות.


קטגוריות:

, ,


קובץ מקור:

1133


עמודים בארכיון:

127


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 05.05.2020
הורדת המסמך

עריכה