ראש-הממשלה לוי אשכול עונה על שאלות של כתבים

LOS ANGELES MABASSADOR HOTEL PHOTOGRAPH BY
IRV ANTLER
DUNKIRK 7-7011 – EXT 284

LEVI ESHKOL PRIME MINISTER OF ISRAEL 460901

ביקור בארה”ב
09/06/1964-

תקציר:

ראש-הממשלה לוי אשכול עונה על שאלות של כתבים LOS ANGELES MABASSADOR HOTEL PHOTOGRAPH BY IRV ANTLER DUNKIRK 7-7011 – EXT 284 LEVI ESHKOL PRIME MINISTER OF ISRAEL 460901


קטגוריות:


הערות:

ראש-הממשלה לוי אשכול עונה על שאלות של כתבים

LOS ANGELES MABASSADOR HOTEL PHOTOGRAPH BY
IRV ANTLER
DUNKIRK 7-7011 – EXT 284

LEVI ESHKOL PRIME MINISTER OF ISRAEL 460901


קובץ מקור:

YLEF-131


עמודים בארכיון:

yle-1964-06-09-08489


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 30.12.2021
הורדת המסמך

עריכה