Twenty five years ago, Jewish Chronicle, 9.9.1988
09/09/1988-

תקציר:

בעיתון Jewish Chronicle היוצא בלונדון, אנגליה, חוזרים עשרים שנה אחורה ומדווחים על ההצהרות של ראש הממשלה אשכול ושר הדתות ורהפטיג בעניין התקפות בני ישיבות יהודיים על בתי ספר נוצרים בירושלים.


קטגוריות:

,


קובץ מקור:

1141


עמודים בארכיון:

66


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 16.05.2020
הורדת המסמך

עריכה