The weekend that has lasted for 20 years, Jerusalem Post, 17.4.1988
17/04/1988-

תקציר:

מאמרו של יונתן עמנואל על התיישבות משפחת לווינגר בחברון. מתאר כיצד לאחר מלחמת ששת הימים לממשלה בראשותו של אשכול היה ברור כי הם מעוניינים להחזיק בחברון אבל לא היתה כל מדיניות מסודרת של התיישבות בשטחים הכבושים.


קטגוריות:

, , ,


קובץ מקור:

1141


עמודים בארכיון:

131


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 13.05.2020
הורדת המסמך

עריכה