The Israel corporation, Jerusalem Post, 23.10.1988
23/10/1988-

תקציר:

מתוך מדור מכתבים למערכת של הג’רוזלם פוסט, כותב שלום פ. דורון על הוועידה הכלכלית הראשונה שאותה יזם וארגן ראש הממשלה לוי אשכול ולא פנחס ספיר. בוועידה הוקמו שמונה ועדות מקצועיות כאשר אף אחת מהן לא היתה ועדה לגיוס משאבים. אשכול התנגד ודחה את בקשתו של ספיר לנצל את הכנס לגיוס תרומות. אשכול הציע פשרה לפיה הבנקאים שמגיעים לכנס יאורגנו במסגרת ועדה נוספת “ועדת הבנקאים” שלימים נודעה כוועדת הכספים וההשקעות ויקימו חברה חדשה להשקעות בישראל.


קטגוריות:

,


קובץ מקור:

1141


עמודים בארכיון:

37


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 13.05.2020
הורדת המסמך

עריכה