Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Day address, 9.4.1964
09/04/1964-

תקציר:

תרגום נאומו של ראש הממשלה אשכול ביד ושם לציון יום השואה והגבורה.
דברי ימי העם היהודי מקופלים בין חג החרות (פסח) ליום השואה.
בתוך ההיסטוריה של העם היהודי הרצופה רדיפות ושיעבוד, תמיד היתה גם גבורה יהודית – גבורת ייאוש וגובה בונה.
מהתמונה שעולה ממשפטי אושוויץ (משפטי נירנברג) עולה תמונה של התנגדות יהודית למרות שלא היה כל סיכוי.
הנאצים השמידו לא רק יהודים אלא גם עמים אחרים ובכך מוכחים כל הניסיונות להאשים את היהודים כלא נכונים.
היהודים היו אלה שהתקוממו מול הנאצים ולא בני עמים אחרים, טענות מרושעות נגד פעולות ההתארגנות היהודית במחנות מתנפצות אל מול העובדות. מלחמות היהודים בנאצים ומלחמת העצמאות להקמת מדינת ישראל הן רצף אחד.
העם היהודי עלה מתוך השואה כעם חי, גם אם שותת דם ובכך כולנו “שארית הפליטה”.
האחריות לבנות כוח חומרי וסגולה רוחנית כך שלעולם לא יחזור מקרה של רדיפה והשמדה מוטלת כל העם היהודי.
אסור לשכוח או לעמעם את הזיכרון, גם את החלקים הפחות נעימים שבו.
למשפט איכמן היה ערך גדול בכך שגילה את האירועים וגרם לנוער בישראל לגלות הזדהות עם היהודים בגולה ולא רק לשלול את הגולה.


קטגוריות:

, , , , ,


קובץ מקור:

604


עמודים בארכיון:

61-60


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 03.06.2020
הורדת המסמך

עריכה