PM Independence Day message to diaspora Jewry, 16.4.1964
16/04/1964-

תקציר:

ברכת ראש הממשלה ליהדות התפוצות לכבוד יום העצמאות ה-17 של מדינת ישראל.
ממשלת ישראל שולחת את ברכתה ליהודים באשר הם נמצאים, הלוואי ותהיה זו שנה של עליה, שלום והתפתחות עבור מדינת ישראל והתפתחות ושגשוג עבור כולם.
מדינת ישראל תמשיך לסייע להעצים את החיים היהודיים בתפוצות.
בשנה החולפות עלו יהודים רבים למדינת ישראל ובקרוב נסיים להביא אל המולדת את היהודים מארצות המצוקה. אנו מציינים זאת בסיפוק על ההישג ובדאגה מפני העתיד.
ביום זה מחשבותינו עם אחינו היהודים בקהילות בהם נאסר עליהם ליצור עימנו קשר או לעלות לישראל.
אנו פונים אל הקהילה היהודית המשגשגת לסייע לנו בבניה וחיזוק מדינת ישראל ולעודד את בניהם ובנותיהם לעלות לישראל לבנות בה עתיד משותף.
השנה החולפת היתה שנה שקטה יחסית בגבולות, אך איננו יכולים להרשות לעצמנו להיות שאננים. קיומנו עדיין בסכנה.
מאמצינו לשלום ימשכו. נמשיך גם לסייע למדינות המתפתחות באפריקה אסיה ובכל מקום, ונחלוק עימם את הידע שצרבנו בבניית הכלכלה והחברה הישראלית.
המעצמות הגדולות יכולות לתרום משמעותית ליציבות במזרח התיכון באמצעות מתן סיוע קונסטרוקטיבי שישמש את המדינות להתפתחות והתקדמות של אזרחיהם ולא להכנות לקראת מלחמה.
לכן קיבלנו את הצעתו של ראש ממשלת ברית המועצות שאמר שאסור להשתמש בכוח כשיטה לפתרון בעיות בינלאומיות. אנו מצפים שהמעצמות יפעלו לקבלת עיקרון זה בכל העולם.
לא נוכל להיות תלויים ברצון הטוב של אף גוף חיצוני בכל הקשור לשמירה על ביטחוננו וקיומנו.
לגבי המטרות הכלכליות והחברתיות: אנו אסירי תודה לסיוע שקיבלנו מהעולם היהודי וממדינות ידידותיות לבניית הכלכלה וקליטת העלייה.
אנו מקווים להיות גורם משמעותי בתחום התפלת המים לטובתנו, טובת המזרח התיכון והעולם כולו.
אנו שואפים לקראת הצעדים לחיזוק הקשר עם השוק המשותף כדי להרחיב את הייצוא ולחזק את העצמאות הכלכלית. עם זאת, ההתפתחות הכלכלית תלויה בפתרון הבעיות החברתיות. אנו מקדישים מאמצים גדולים להרחבת והעמקת החינוך, איגום הכישורים המקצועיים, המרץ והחלוציות להצלחת המאמץ ההיסטורי הזה. אנו בטוחים בשותפות עם העולם היהודי בכך.


קטגוריות:

, , , , , , , , , , , , ,


קובץ מקור:

604


עמודים בארכיון:

153-152


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 07.06.2020
הורדת המסמך

עריכה