Occupied in a fluke of history, International Herald Tribune, 10.6.1988
10/06/1988-

תקציר:

כתבה מתוך International Herald Tribune המתפרסם בלונדון ופריז. נכתב על ידי רבינוביץ. הטענה במאמר – כיבוש ירושלים לא היה מתוכנן וקרה במקרה. לצד החזית הצבאית והבינלאומית יש להתייחס גם לחזית הפנימית בתוך ישראל, כאשר ירושלים ותל אביב היו בטווח הטילים הירדנים. אשכול שלח למלך ירדן איגרת באמצעות נציגי האו”ם בה הבטיח כי כל עוד ירדן תשמור על השלום, ישראל לא תפעל נגד ירדן. אבל ירדן הצטרפה למלחמה ולאור ההזדמנות הזו, הודיע אשכול לדיין כי “הממשלה רוצה בעיר העתיקה” את השאר מלמדת ההיסטוריה.


קטגוריות:

, ,


קובץ מקור:

1141


עמודים בארכיון:

97


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 13.05.2020
הורדת המסמך

עריכה