Klutznick inquiry, Jerusalem Post, 14.11.1979
14/11/1979-

תקציר:

כתבה של וולף בליצר על המשך החקירה בעניין עסקיו של פיליפ קלצניק ועל כך שראש הממשלה המנוח אשכול, בתפקידו כשר אוצר, העניק לחברה שלו הקלות מפליגות לרכישת אדמה אותה מכר קלוצניק ברווח גדול לאחר מכן.


קטגוריות:


קובץ מקור:

1133


עמודים בארכיון:

21


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 08.05.2020
הורדת המסמך

עריכה