Jean Ray, e.e.c minister, 3.2.1964
03/02/1964-

תקציר:

מכתב אליו (כנראה) מצורפת הקריקטורה מעיתון הארץ המתארת את המאבק של ישראל להיכנס אל השוק המשותף. אשכול מקווה שהקריקטורה תסייע בהבנת הרצון העז של העם בישראל להצטרף.


קטגוריות:

, , ,


קובץ מקור:

pdf 727, עמוד 112


עמודים בארכיון:


המסמך הועלה על ידי: תמי מולד חיו בתאריך: 12.01.2018
הורדת המסמך

עריכה