For Israel’s arabs the twelfth hour approaches, Jerusalem Post, 4.2.1988
04/02/1988-

תקציר:

מאמר של סוזן הטיס רולף מהג’רוזלם פוסט.
בשנת 1965, ביטל לוי אשכול את הממשל הצבאי על ערביי ישראל. אלמלא מלחמת ששת הימים שפרצה שנתיים לאחר מכן, יש להניח שערביי ישראל היו מתערים בחברה למרות שאין ספק שכל עוד הסכסוך הישראלי ערבי נמשך, לא תוכל להיות התערות מלאה.


קטגוריות:

, ,


קובץ מקור:

1141


עמודים בארכיון:

206


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 16.05.2020
הורדת המסמך

עריכה