Eulogy for the late president Ben Zvi, 14.4.1964
14/04/1964-

תקציר:

תרגום לאנגלית של נאום ההספד לציון שנה לפטירתו של הנשיא השני יצחק בן צבי.
במלאת שנה לפטירתו של הנשיא השני יצחק בן צבי.
חייו של בן צבי מקפלים את דברי ימי הדורות האחרונים: ראשית תנועת העבודה, הקמת כוח יהודי בארץ ישראל, ארגון השומר, המאבק המדיני של היישוב, הגדודים העבריים, המנדט הבריטי, הוועד הלאומי.
בן צבי הרבה לעסוק בשומרונים, הקראים, השבתאים אבל עיקר עיסוקו היה קיבוץ גלויות ומיזוג גלויות.
בן צבי סייע לפיתוח התרבות על ידי שילוב הרבדים הקדומים המשותפים ליצירות השונות של קהילות ישראל בתפוצות. אין לאף תפוצה עדיפות או יתר חשיבות על פני השאר.
התנאי לעצמאות הוא היותנו עם אחד.
ההתייחסות לכור היתוך כפי שנעשה בארצות אחרות היא טעות. המצב בישראל שונה. ישראל אינה עוד ארץ הגירה אלא גילום לחזון גאולה יהודי כללי. היצירה התרבותית השונה שנוצרה בתפוצות השונות כולה שווה וחשובה.
רחל ינאית הייתה שותפה לפועלו של בן צבי ועל כך מגיעה לה תודה.


קטגוריות:

, , , , , , , , , , , ,


קובץ מקור:

604


עמודים בארכיון:

130-129


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 03.06.2020
הורדת המסמך

עריכה