Cabinet discuss reply to Kennedy, Jewish Tribune, 11.8.1988
11/08/1988-

תקציר:

כתבה בעיתון הג’ואיש טריביון היוצא בלונדון, אנגליה במסגרת הטור – לפני 25 שנה מזכיר את הדיון בקבינט לפני התשובה שאמור לוי אשכול לשלוח אל הנשיא קנדי, בהמשך להתכתבות של קנדי עם בן גוריון לגבי המצב הביטחוני והמדיניות הישראלית.


קטגוריות:

, , , , ,


קובץ מקור:

1141


עמודים בארכיון:

71


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 13.05.2020
הורדת המסמך

עריכה