Begin in London, Jewish Chronicle, 1.6.1979
01/06/1979-

תקציר:

במלאת 12 שנים לאיחוד ירושלים, הג’ואיש כרוניקל מעלה זכרונות מתקופת מלחמת ששת הימים.


קטגוריות:

,


קובץ מקור:

1133


עמודים בארכיון:

61


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 05.05.2020
הורדת המסמך

עריכה