Alami warns of bloodshed, Jerusalem Post, 22.7.1988
22/07/1988-

תקציר:

חיים שפירו בהתייחס לאפשרות להתלקחות אלימות בין הדתות בירושלים מזכיר את יוזמתו של לוי אשכול בעיצומה של מלחמת ששת הימים להזמין את כל ראשי העדות הדתיות בירושלים כדי להבטיח להם שחופש הדת שלהם ישמר.


קטגוריות:

,


קובץ מקור:

1141


עמודים בארכיון:

81


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 13.05.2020
הורדת המסמך

עריכה