פגישה בנוכחות אשכול ושרים. הדיון בשאלה מדוע מפ”ם לא נכנסים לממשלה.

שר הפנים שפירא אומר לאשכול: “לידידי ראש הממשלה יש סגולה מיוחדת לסחבת. הוא יכול לסחוב עניין ואתה אינך יכול להתקומם נגדו והדברים הולכים ונמשכים”. 

מפ”ם מעורר את שאלת הדת והמדינה ובמיוחד את שאלת הכניעה לדרישות הדתיים. 

דרישות הדתיים בעניין האונייה שלום עולים לדיון כחציית קו מצידם של הדתיים. ועדיין השרים אינם מוכנים להגיע לכלל משבר מול הדתיים. 

יש הבנה שכניסת מפ”ם משמעותה משבר מול המפד”ל. 

מפ”ם יטענו שיש הפרה של הסטטוס קוו, גם אם לא בכתובים אז בוודאי במציאות, יש הסכמה בקרב השרים שזה אכן המצב. השרים טוענים כי אילו מפ”ם היתה חלק מהממשלה, הרי שהיא לא היתה נוהגת בלעומתיות כנגד החלטות הממשלה כפי שנוהגת ובעיקר מבטאת כיום. שפירא, שר הדתות ונציג המפד”ל טוען כי בעוד הוא מצליח למנוע הדרדרות, הרי שאת רוב הדברים אותם הוא מבקש לקדם, הוא לא הצליח ולכן לדעתו אין מקום לטענות כאילו הדטטוס קוו מופר לטובת הדתיים. 

מוסכם כי צריך לעדכן את מפ”ם לגבי ההסכמים הקואליציונים הקיימים ולגבי מדיניות הממשלה. 

נשמעות טענות כי כל עוד לא תתקבל החלטה לגבי המטבחים באונייה שלום – למעשה אין הסכמה על הסטטוס קוו ולכן גם לא ברור מה צריך להציג בפני מפ”ם. 

מספר שרים חוזרים ומציעים כי הממשלה תמכור את האונייה שלום ובכך תסיים את הויכוח. 

אשכול אומר כי הדיונים לגבי המיסיון הם על גבול המעליבים – מאחר וברור שהוא אינו מעוניין בפעילות המיסיון בארץ. לגבי עבודה בנמלים בשבת, אומר אשכול כי שום דבר לא השתנה מימיו של בן גוריון וכי כאשר בונים נמל, צריך לבנות אותו 7 ימים בשבוע., יחד עם זאת ברור שאיש אינו רוצה שתהיה עבודה באופן רגיל ביום השבת. 

“אני אומר שגם אתם חייבים להבין אותנו. אני מעיד עלי שמים וארץ, ואני מעיד גם על ישראל, יש בליבי חיבה ואהבה לקדושי ישראל אבל אני מתפתל כאשר אומרים לי רבנים ומשגיים עם כל הדברים הלא טובים שיש בזה. אולי תנסו גם אתם להבין את ההתמרדות אשר מצטברת בו, יש חלק גדול של היהדות אשר סבורה שאתם מכריחים אותנו ללכת באותה הדרך שרוצים בה הרבנים ללא כל שינוי, כאילו שום דבר לא נשתנה בעולם”

אשכול כועס על הדרישה של הרבנים לנקוט בצעדים נגד משגיחי הכשרות בכלל האוניות ולא רק לגבי האונייה שלום. 

אשכול אומר כי כאשר מדברים עם מפ”ם צריך להציג בפניהם את הכל, גם את הבעיות  – מאחר ובשלב זה אינו רואה דרך לפתור את בעיית האונייה שלום. 

מתקיים ויכוח לגבי מקומה של הכשרות ובעיקר בעניין האונייה שלום.

19.1.1964 כניסתה של מפם לממשלה
19/01/1964-

תקציר:

פגישה בנוכחות אשכול ושרים. הדיון בשאלה מדוע מפ”ם לא נכנסים לממשלה. שר הפנים שפירא אומר לאשכול: “לידידי ראש הממשלה יש סגולה מיוחדת לסחבת. הוא יכול לסחוב עניין ואתה אינך יכול להתקומם נגדו והדברים הולכים ונמשכים”.  מפ”ם מעורר את שאלת הדת והמדינה ובמיוחד את שאלת הכניעה לדרישות הדתיים.  דרישות הדתיים בעניין האונייה שלום עולים לדיון כחציית […]


קטגוריות:

, , , , , ,


הערות:

פגישה בנוכחות אשכול ושרים. הדיון בשאלה מדוע מפ”ם לא נכנסים לממשלה.

שר הפנים שפירא אומר לאשכול: “לידידי ראש הממשלה יש סגולה מיוחדת לסחבת. הוא יכול לסחוב עניין ואתה אינך יכול להתקומם נגדו והדברים הולכים ונמשכים”. 

מפ”ם מעורר את שאלת הדת והמדינה ובמיוחד את שאלת הכניעה לדרישות הדתיים. 

דרישות הדתיים בעניין האונייה שלום עולים לדיון כחציית קו מצידם של הדתיים. ועדיין השרים אינם מוכנים להגיע לכלל משבר מול הדתיים. 

יש הבנה שכניסת מפ”ם משמעותה משבר מול המפד”ל. 

מפ”ם יטענו שיש הפרה של הסטטוס קוו, גם אם לא בכתובים אז בוודאי במציאות, יש הסכמה בקרב השרים שזה אכן המצב. השרים טוענים כי אילו מפ”ם היתה חלק מהממשלה, הרי שהיא לא היתה נוהגת בלעומתיות כנגד החלטות הממשלה כפי שנוהגת ובעיקר מבטאת כיום. שפירא, שר הדתות ונציג המפד”ל טוען כי בעוד הוא מצליח למנוע הדרדרות, הרי שאת רוב הדברים אותם הוא מבקש לקדם, הוא לא הצליח ולכן לדעתו אין מקום לטענות כאילו הדטטוס קוו מופר לטובת הדתיים. 

מוסכם כי צריך לעדכן את מפ”ם לגבי ההסכמים הקואליציונים הקיימים ולגבי מדיניות הממשלה. 

נשמעות טענות כי כל עוד לא תתקבל החלטה לגבי המטבחים באונייה שלום – למעשה אין הסכמה על הסטטוס קוו ולכן גם לא ברור מה צריך להציג בפני מפ”ם. 

מספר שרים חוזרים ומציעים כי הממשלה תמכור את האונייה שלום ובכך תסיים את הויכוח. 

אשכול אומר כי הדיונים לגבי המיסיון הם על גבול המעליבים – מאחר וברור שהוא אינו מעוניין בפעילות המיסיון בארץ. לגבי עבודה בנמלים בשבת, אומר אשכול כי שום דבר לא השתנה מימיו של בן גוריון וכי כאשר בונים נמל, צריך לבנות אותו 7 ימים בשבוע., יחד עם זאת ברור שאיש אינו רוצה שתהיה עבודה באופן רגיל ביום השבת. 

“אני אומר שגם אתם חייבים להבין אותנו. אני מעיד עלי שמים וארץ, ואני מעיד גם על ישראל, יש בליבי חיבה ואהבה לקדושי ישראל אבל אני מתפתל כאשר אומרים לי רבנים ומשגיים עם כל הדברים הלא טובים שיש בזה. אולי תנסו גם אתם להבין את ההתמרדות אשר מצטברת בו, יש חלק גדול של היהדות אשר סבורה שאתם מכריחים אותנו ללכת באותה הדרך שרוצים בה הרבנים ללא כל שינוי, כאילו שום דבר לא נשתנה בעולם”

אשכול כועס על הדרישה של הרבנים לנקוט בצעדים נגד משגיחי הכשרות בכלל האוניות ולא רק לגבי האונייה שלום. 

אשכול אומר כי כאשר מדברים עם מפ”ם צריך להציג בפניהם את הכל, גם את הבעיות  – מאחר ובשלב זה אינו רואה דרך לפתור את בעיית האונייה שלום. 

מתקיים ויכוח לגבי מקומה של הכשרות ובעיקר בעניין האונייה שלום.


קובץ מקור:

540


עמודים בארכיון:

260-296


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 28.12.2021
הורדת המסמך

עריכה