ערב-א-סואד, צווי הריסה, מגורי שכירים, משרד העבודה, היועץ לענייני ערבים

תשובות לשכת היועץ לענייני ערבים לשאלות עיתונאים, 28.7.1964
28/07/1964-

תקציר:

לשכת היועץ לענייני ערבים (א. ליש) מעבירה ללשכת ראש הממשלה את התשובות לשאלות בנוגע לערבים אזרחי ישראל:
כל הריסות הבתים והפינויים בערב-א-סואד נעשו על סמך צווי הריסה ופסקי דין עליהם לא הוגשו עירעורים. מתקיים במקביל מו”מ עם התושבים והוצעו להם מקומו התיישבות מתוכננים, רק לאחר שכל הניסיונות להגיע לפתרונות עלו בתוהו נערכה הפניה לבתי המשפט. לשאלה על מקומות מגורים ראויים לפועלים ערבים שכירים בערים עונים כי הוקמה וועדה בין משרדית בראשות המשנה למנכ”ל משרד העבודה האמורה להגיש את המלצותיה בעניין לוועדת השרים לענייני כלכלה בימים הקרובים. לשאלה לגבי הצלחת ההקלות בממשל הצבאי עונים כי התקופה שעברה קצרה מכדי לחוות דעה בעניין.


קטגוריות:

,


הערות:

ערב-א-סואד, צווי הריסה, מגורי שכירים, משרד העבודה, היועץ לענייני ערבים


קובץ מקור:

28


עמודים בארכיון:

195-196


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 19.04.2020
הורדת המסמך

עריכה