אשכול אומר שאם אנשי מפא”י ישבו עם אנשי דת ומצוות זה יאפשר לצדדים לחיות יחד. אשכול אומר כי בשיחותיו עם מפ”ם במאמצים לצרפם לקואליציה הבהיר כי הוא מקיים גם שיחות עם נציגי פאג”י. אשכול מבטיח דו”ח מפורט לגבי הנעשה במיסיון – רק אחרי שיתקבל הדו”ח אפשר יהיה לקבל החלטות אם יש צורך בוועדות. כהנא אומר כי יש שתי קבוצות שנופלות לידיים של המיסיון: מחוסרי אמצעים וסנובים.

אשכול: “אתה יודע שאני מתנגד לכך שהרבנים יטריפו כוסות אחרות בגלל כוס אחת”. 

לגבי האוניה שלום – מציע יותר משגיחי כשרות. 

על החינוך הדתי אומר אשכול כי הוא הולך וגדל אך גם הופך למכשיר של מפלגה. מציע אולי לעשות משהו כמו חינוך דתי דרך ההסתדרות. 

אשכול: “אתה בוודאי אינך חושד בי שאין בי אהבה בלב להווי שלך אלא שאני אומר: אם אתה רוצה בו – בכל הכבוד ובכל החיבה ובכל ההערצה, אבל אל תכפה אותו על אחרים מפני שאם נתנגש הרי זה עלול להיות ללא גבול”

האונייה שלום – הממשלה תחליט על הכשר כמו בצבא. אין שום סיבה ל”פורענות” נגד משגיחי הכשרות. 

כהנא מבקש שיקלו עם הבחורים שהתפרעו כנגד המיסיון. אשכול מבטיח שישוחח על כך עם היועמ”ש ןעם דב יוסף. 

אשכול מבקש כי כהנא ישוחח עם הרב סולוביצ’יק וירגיע את הרוחות בפגישתו איתו בנסיעה הקרובה לארצות הברית.

שיחת אשכול עם הרב ק. כהנא, 13.1.1964
-

תקציר:

אשכול אומר שאם אנשי מפא”י ישבו עם אנשי דת ומצוות זה יאפשר לצדדים לחיות יחד. אשכול אומר כי בשיחותיו עם מפ”ם במאמצים לצרפם לקואליציה הבהיר כי הוא מקיים גם שיחות עם נציגי פאג”י. אשכול מבטיח דו”ח מפורט לגבי הנעשה במיסיון – רק אחרי שיתקבל הדו”ח אפשר יהיה לקבל החלטות אם יש צורך בוועדות. כהנא אומר […]


קטגוריות:

, , , ,


הערות:

אשכול אומר שאם אנשי מפא”י ישבו עם אנשי דת ומצוות זה יאפשר לצדדים לחיות יחד. אשכול אומר כי בשיחותיו עם מפ”ם במאמצים לצרפם לקואליציה הבהיר כי הוא מקיים גם שיחות עם נציגי פאג”י. אשכול מבטיח דו”ח מפורט לגבי הנעשה במיסיון – רק אחרי שיתקבל הדו”ח אפשר יהיה לקבל החלטות אם יש צורך בוועדות. כהנא אומר כי יש שתי קבוצות שנופלות לידיים של המיסיון: מחוסרי אמצעים וסנובים.

אשכול: “אתה יודע שאני מתנגד לכך שהרבנים יטריפו כוסות אחרות בגלל כוס אחת”. 

לגבי האוניה שלום – מציע יותר משגיחי כשרות. 

על החינוך הדתי אומר אשכול כי הוא הולך וגדל אך גם הופך למכשיר של מפלגה. מציע אולי לעשות משהו כמו חינוך דתי דרך ההסתדרות. 

אשכול: “אתה בוודאי אינך חושד בי שאין בי אהבה בלב להווי שלך אלא שאני אומר: אם אתה רוצה בו – בכל הכבוד ובכל החיבה ובכל ההערצה, אבל אל תכפה אותו על אחרים מפני שאם נתנגש הרי זה עלול להיות ללא גבול”

האונייה שלום – הממשלה תחליט על הכשר כמו בצבא. אין שום סיבה ל”פורענות” נגד משגיחי הכשרות. 

כהנא מבקש שיקלו עם הבחורים שהתפרעו כנגד המיסיון. אשכול מבטיח שישוחח על כך עם היועמ”ש ןעם דב יוסף. 

אשכול מבקש כי כהנא ישוחח עם הרב סולוביצ’יק וירגיע את הרוחות בפגישתו איתו בנסיעה הקרובה לארצות הברית.


קובץ מקור:

540


עמודים בארכיון:

242-252


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 27.12.2021
הורדת המסמך

עריכה