ועידת העורכים, הרימן, קומר, ראסל, נהר הירדן, דיסנצ’יק, רמבה, לוריא, צנין, משפט דמשק, העולם הזה, צנזורה

ראש הממשלה עם עורכי עיתונים, 22.2.1965
22/02/1965-

תקציר:

בהמשך לשיחה בלילה הקודם, מבקש ראש הממשלה לעדכן אותם בהתפתחויות. יתכן ויתפרסם כי הבית הלבן שולח את השגריר המיוחד – הרימן, איתו יגיעו קומר וראסל.
אם הוא יישאל הרימן יענה:
אין משבר ביחסי ישראל ארה”ב. יתכן ויבקר גם בארצות אחרות, לאו דווקא בארצות ערב.
שאינו יודע עם יש אספקת נשק לישראל ע”י ארה”ב במקום גרמניה.
שאינו יודע אם יעסוק בבקשת ירדן לקבל נשק מארה”ב.
אשכול יאמר שידובר על אספקת נשק לישראל כי הגיע הזמן שנשק לישראל יהיה דבר גלוי.
כל מה שיתפרסם על ידי סוכנויות החדשות – אפשר לפרסם ולא יוטל איסור פרסום. אבל, מבקש אשכול שלא יוזכר עניין הנשק לירדן.
הביקור אינו בדיוק יוזמה ישראלית, לא סביר שזו יוזמה גרמנית.
בעניין הטיית מי הירדן – יש להזכיר את ההבטחות ומה לבנון עושה.
“בקשתי להימנע מפרשנות, לא לצאת בכותרות של קידוש לבנה, לכתוב באותיות ב י נ ו נ י ו ת. ובשכר זה שתחרישו, תזכו לבשר את בוא המשיח”.
דיסנצ’יק אומר שהבקשה של אשכול גדולה וקשה וצריך שהארץ וידיעות אחרונות שנציגיהם לא נמצאים ידעו על ההסכם הזה.
“דיסנצ’יק: באמריקה הסופרים יטלגרפו.
אשכול: יטלגרפו הרהורים בלבד. אם אתם מתווכחים איתי, למה להיפגש. אין טעם שאטריח אתכם, גם זמני חשוב. לשם מה, אם כן, נתאספנו?
…: בשביל תדרוך…
אשכול: תדרוך לי? להדריך מנוחתי?”
אשכול נשאל אם אפשר לכתוב שהנשיא לא שלח את הרימן כדי לדון בעניין גרמניה אבל שאשכול ינצל את הביקור כדי לדון בכך – אשכול עונה – שצריך לכתוב שארה”ב תמיד הצהירה ותמיד תמכה באספקה של נשק אמריקני שנמצא בגרמניה.
אשכול מבקש שעניין משפט דמשק האמור להתחיל – לא יכתב דבר ולא תהיה כל התייחסות. לשאלה מפורשת הוא מאשר שעל העניין חלה צנזורה.
לעניין חגי אשד אומר אשכול כי הגיע לשים סוף פסוק לסיפור.
מצורף סיכום השיחה –
ביקור הרימן גלוי, יתכן ותתואם מסיבת עיתונאים.
נשק לירדן – לא לפרסם ממקור ישראלי.
גרמניה – מותר לכתוב אך ללא הדגשה (רק כאפשרות שיעלה בשיחות).
לא מזכירים העברת שגרירויות לירושלים.
הבלטה ממוצעת של הביקור.
ניתן לתבוע נשק מארה”ב, בלי קשר לנשק לירדן. רק התייחסות להפסקת משלוחי נשק מגרמניה ולא בחריפות כדי שלא יראה כמתקפה.


קטגוריות:

, , , , , ,


הערות:

ועידת העורכים, הרימן, קומר, ראסל, נהר הירדן, דיסנצ’יק, רמבה, לוריא, צנין, משפט דמשק, העולם הזה, צנזורה


קובץ מקור:

456


עמודים בארכיון:

240-250


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 03.07.2020
הורדת המסמך

עריכה