-לנאום-הסיכום-של-ראש-הממשלה-ושר-הביטחון-בכנס-ספכ-27

-לנאום-הסיכום-של-ראש-הממשלה-ושר-הביטחון-בכנס-ספכ-27
-

תקציר:

-לנאום-הסיכום-של-ראש-הממשלה-ושר-הביטחון-בכנס-ספכ-27


קטגוריות:


קובץ מקור:


עמודים בארכיון:


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 20.04.2020
הורדת המסמך

עריכה