אשכול מתראיין, לשכת רה”מ, תל אביב 23.8.1963

אשכול ועורכי עתונות/ורד 23.8.63. 4764/29

ראיון עם כתב “במחנה”
23/08/1963-

תקציר:

אשכול מתראיין, לשכת רה”מ, תל אביב 23.8.1963 אשכול ועורכי עתונות/ורד 23.8.63. 4764/29


קטגוריות:

, ,


הערות:

אשכול מתראיין, לשכת רה”מ, תל אביב 23.8.1963

אשכול ועורכי עתונות/ורד 23.8.63. 4764/29


קובץ מקור:

YLEF-116


עמודים בארכיון:

YLE-1963-08-23-06110


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 31.12.2021
הורדת המסמך

עריכה