לראש-הממשלה-בסניף-מפאי-בירושלים-ביום-6.3.1963-הועתק-מעל-גבי-הסרט-המוקלט

-

תקציר:

לראש-הממשלה-בסניף-מפאי-בירושלים-ביום-6.3.1963-הועתק-מעל-גבי-הסרט-המוקלט


קטגוריות:


קובץ מקור:


עמודים בארכיון:


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 31.12.2017
הורדת המסמך

עריכה