אשכול בסיור במרכז היהלומים

פתיחת מרכז ההלומים בירושלים – נובמבר 1960. Copyright by: MARTHA HELLWIG PHOTO REPORTER

צילם ובעל זכויות: MARTHA HELLWIG

העתקים: 2

פתיחת מרכז יהלומים בירושלים
15/11/1960-

תקציר:

אשכול בסיור במרכז היהלומים פתיחת מרכז ההלומים בירושלים – נובמבר 1960. Copyright by: MARTHA HELLWIG PHOTO REPORTER צילם ובעל זכויות: MARTHA HELLWIG העתקים: 2


קטגוריות:

, , ,


הערות:

אשכול בסיור במרכז היהלומים

פתיחת מרכז ההלומים בירושלים – נובמבר 1960. Copyright by: MARTHA HELLWIG PHOTO REPORTER

צילם ובעל זכויות: MARTHA HELLWIG

העתקים: 2


קובץ מקור:

YLEF-005


עמודים בארכיון:

YLE-1960-11-15-05893


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 30.12.2021
הורדת המסמך

עריכה