שולחן המכובדים (מימין לשמאל) יו”ר ועדת הכספים ח”כ ישראל גורי, ראש הממשלה לוי אשכול לוחץ את היד לח”כ יוסף ספיר, ח”כ שלמה ישראל בן-מאיר

מלון עדן, ירושלים, 7/1/1963

פוטו דיוקן
photo dyokan
רחוב הנביאים 74 – ירושלין
(ליד בית הרופא)

450/37

פרידה של ועדת הכספים משר האוצר היוצא
07/01/1963-

תקציר:

שולחן המכובדים (מימין לשמאל) יו”ר ועדת הכספים ח”כ ישראל גורי, ראש הממשלה לוי אשכול לוחץ את היד לח”כ יוסף ספיר, ח”כ שלמה ישראל בן-מאיר מלון עדן, ירושלים, 7/1/1963 פוטו דיוקן photo dyokan רחוב הנביאים 74 – ירושלין (ליד בית הרופא) 450/37


קטגוריות:


הערות:

שולחן המכובדים (מימין לשמאל) יו”ר ועדת הכספים ח”כ ישראל גורי, ראש הממשלה לוי אשכול לוחץ את היד לח”כ יוסף ספיר, ח”כ שלמה ישראל בן-מאיר

מלון עדן, ירושלים, 7/1/1963

פוטו דיוקן
photo dyokan
רחוב הנביאים 74 – ירושלין
(ליד בית הרופא)

450/37


קובץ מקור:

YLEF-100


עמודים בארכיון:

YLE-1963-07-01-07870


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 31.12.2021
הורדת המסמך

עריכה