הפרוטוקול הוכתב על ידי א. יפה.

משתתפים: ראש הממשלה, שר החינוך, שר הסעד, א. ידלין – סגן שר החינוך, ח”כ ט. סנהדראי, ח”כ י. רפאל, מ. קורנה, צ. ברנשטיין, י. גולדשמיט, י. שריד, א. שמואלי, א. יפה.

נושא השיחה – סעיפי “הסדר החינוך הדתי” לפי פרק ח’ להסכם הקואליציוני. 

הדיון מתמקד בפיקוח הפדגוגי, תקציבי הפיתוח, מעמדו ושיתופו של האגף לחינוך ממלכתי דתי בכל שלבי התכנון והפיתוח של החינוך העל יסודי. נציגי המפד”ל דורשים כי לא יתקבלו החלטות בנושא הפיתוח אלא במסגרת הוועדה שבה יש להם נציגים.  

דובר בקושי בהגשמת תוספת שעת לימוד למקצועות היהדות בכל בתי הספר היסודיים הרשמיים. יש הסכמה בין נציגי המפד”ל לשר החינוך לגבי הקשיים במימוש ההחלטה. 

מוסכם על העקרונות לרישום ילדים בגילאי 3-4 ו-5 לרישום לגני הילדים לפי הזרמים הממלכתי והממ”ד.

פרוטוקול פגישה בענייני חינוך עם המפדל, עם תוספות, 14.11.1966
14/11/1966-

תקציר:

הפרוטוקול הוכתב על ידי א. יפה. משתתפים: ראש הממשלה, שר החינוך, שר הסעד, א. ידלין – סגן שר החינוך, ח”כ ט. סנהדראי, ח”כ י. רפאל, מ. קורנה, צ. ברנשטיין, י. גולדשמיט, י. שריד, א. שמואלי, א. יפה. נושא השיחה – סעיפי “הסדר החינוך הדתי” לפי פרק ח’ להסכם הקואליציוני.  הדיון מתמקד בפיקוח הפדגוגי, תקציבי הפיתוח, […]


קטגוריות:

, , , , ,


הערות:

הפרוטוקול הוכתב על ידי א. יפה.

משתתפים: ראש הממשלה, שר החינוך, שר הסעד, א. ידלין – סגן שר החינוך, ח”כ ט. סנהדראי, ח”כ י. רפאל, מ. קורנה, צ. ברנשטיין, י. גולדשמיט, י. שריד, א. שמואלי, א. יפה.

נושא השיחה – סעיפי “הסדר החינוך הדתי” לפי פרק ח’ להסכם הקואליציוני. 

הדיון מתמקד בפיקוח הפדגוגי, תקציבי הפיתוח, מעמדו ושיתופו של האגף לחינוך ממלכתי דתי בכל שלבי התכנון והפיתוח של החינוך העל יסודי. נציגי המפד”ל דורשים כי לא יתקבלו החלטות בנושא הפיתוח אלא במסגרת הוועדה שבה יש להם נציגים.  

דובר בקושי בהגשמת תוספת שעת לימוד למקצועות היהדות בכל בתי הספר היסודיים הרשמיים. יש הסכמה בין נציגי המפד”ל לשר החינוך לגבי הקשיים במימוש ההחלטה. 

מוסכם על העקרונות לרישום ילדים בגילאי 3-4 ו-5 לרישום לגני הילדים לפי הזרמים הממלכתי והממ”ד.


קובץ מקור:

540


עמודים בארכיון:

90-92


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 27.12.2021
הורדת המסמך

עריכה