פגישת ראש הממשלה מר לוי אשכול עם עיתונאי ירושלים, י”ח תמוז תשכ”ג, 10.7.1963
10/07/1963-

תקציר:

א, צימוקי, יו”ר אגודת עיתונאי ירושלים מדבר על החיבה הגדולה שיש לעם אל אשכול ועל החיבה הגדולה שיש לעיתונאים כלפיו מתוך ההיכרות ארוכת השנים ותכונותיו האנושיות הטובות; העיתונאים, אומר צימוקי, מכירים את יתרונותיו ואיכויותיו הייחודיות של אשכול אבל גם את חסרונותיו; אשכול מדבר על ההנאה מדברי החנופה אך גם על כך שהוא יודע איך להתמודד עם חנופה; מדבר על חשיבות המפגש בירושלים דווקא; אשכול עונה לשאלות: לשאלה אם יתן לשרים ממפלגות המפדל ואיחוד העבודה לקחת חלק בהחלטות ביטחוניות הו אעונה שיקים ועדה מיוחדת לענייני ביטחון ושגם הם יכולים להביע עמדה ודעה כשרים שווי ערך בממשלה; לשאלה בדבר חילוקי דעות בין המפלגות השונות בקואליציה בנוגע להתחמשות צה”ל הוא עונה שעדיין מוקדם מכדי לדבר על חילוקי דעות; לשאלה בדבר קיצור השירות הצבאי בכלל ושל בנות בפרט, עונה אשכול שהדבר עדיין לא נידון בממשלה אבל בכל מקרה צריך לבדוק מה רוצות הבנות, לשרת יותר או פחות זמן; מדבר על הצורך בסבלנות ובהשקעת משאבים על מנת לצמצם את הפערים החברתיים; לשאלה לגבי מינוי שר ערבי בממשלה: עונה שהבעיה אינה בקו העליון כלומר במינוי שר, אלא בהשקעות וצמצום הפערים, ממשיכים ושואלים שאלות בדבר הרכב הממשלה, המעורבות שלו בנושאי כלכלה ועוד.


קטגוריות:

, , , , , , , , ,


קובץ מקור:

597


עמודים בארכיון:

177-198


המסמך הועלה על ידי: שי אמיתי בתאריך: 26.05.2019
הורדת המסמך

עריכה