משתתפים: י. קרגמן – יו”ר הקואליציה, ד”ר מ. בן-מאיר, י. רפאל, ב. שחור, מ. חזני – נציגי המפד”ל. 

שיח לקראת הקמת קואליציה – חזני מציין שהם מגיעים לפגישה הזו מעודדים מאחר שאשכול הבטיח בפגישות קודמות לטפל באופן אישי ברוב הנושאים פרט לעניין חוק השבת שעדיין לא נפתר ושאשכול אמר לנציגי המפלגה שמדובר בעניין קשה. אשכול מגיב: “האם אני בקשתי מהם לספר לכם? איזו מן הדלפה היא זו?” 

חזני מבהיר שעניין חוק השבת הוא ענין מרכזי עבור המפד”ל. מזכיר כי גם אחדות העבודה חתמה על ההסכם וכעת הם מעכבים את העניין. עוד מוספים שהם מוכנים להתפשר בעניין התחבורה, בעיקר בחיפה כי “המפלגה מתחשבת בכנסת”. הם מבהירים שהבעיה אינה במקומות הישוב הגדולים שבהם יש חוקי עזר האוסרים על פתיחת עסקים בשבת אלא מקומות בהם אין חוקי עזר כאלה ושכירים מועסקים גם בשבתות. הם מבקשים לאסור על הצגות בבתי קולנוע ותיאטראות ועל מכירת כרטיסים בשבת לצד האיסור על העסקת שכירים בשבתות שחל באמצעות חוק שעות מנוחה. אשכול מקבל שאת החוק שעליו הוסכם בהסכם הקואליציוני ומוסכם על כל הצדדים של הקואליציה צריך להעביר במושב החורף הקרוב וזאת לאחר הסכמה על נוסח מוסכם. 

בן מאיר אומר שהוא מתנגד להקמת המערך. אשכול מגיב: “מדוע? יש לך לפעמים הצעות רדיקליות שאני יכול להתפוצץ”. בן מאיר מסביר שהוא חושש שיגאל אלון ישפיע על אשכול להיות יותר שמאלני. רפאל אומר שהוא חושש שהאיחוד יביא לפחות קולות.  

פגישתו של מר ל. אשכול, ראש הממשלה ושר הבטחון, עם נציגי המפדל, 22.12.1964
22/12/1964-

תקציר:

משתתפים: י. קרגמן – יו”ר הקואליציה, ד”ר מ. בן-מאיר, י. רפאל, ב. שחור, מ. חזני – נציגי המפד”ל.  שיח לקראת הקמת קואליציה – חזני מציין שהם מגיעים לפגישה הזו מעודדים מאחר שאשכול הבטיח בפגישות קודמות לטפל באופן אישי ברוב הנושאים פרט לעניין חוק השבת שעדיין לא נפתר ושאשכול אמר לנציגי המפלגה שמדובר בעניין קשה. אשכול […]


קטגוריות:

, , , , , , ,


הערות:

משתתפים: י. קרגמן – יו”ר הקואליציה, ד”ר מ. בן-מאיר, י. רפאל, ב. שחור, מ. חזני – נציגי המפד”ל. 

שיח לקראת הקמת קואליציה – חזני מציין שהם מגיעים לפגישה הזו מעודדים מאחר שאשכול הבטיח בפגישות קודמות לטפל באופן אישי ברוב הנושאים פרט לעניין חוק השבת שעדיין לא נפתר ושאשכול אמר לנציגי המפלגה שמדובר בעניין קשה. אשכול מגיב: “האם אני בקשתי מהם לספר לכם? איזו מן הדלפה היא זו?” 

חזני מבהיר שעניין חוק השבת הוא ענין מרכזי עבור המפד”ל. מזכיר כי גם אחדות העבודה חתמה על ההסכם וכעת הם מעכבים את העניין. עוד מוספים שהם מוכנים להתפשר בעניין התחבורה, בעיקר בחיפה כי “המפלגה מתחשבת בכנסת”. הם מבהירים שהבעיה אינה במקומות הישוב הגדולים שבהם יש חוקי עזר האוסרים על פתיחת עסקים בשבת אלא מקומות בהם אין חוקי עזר כאלה ושכירים מועסקים גם בשבתות. הם מבקשים לאסור על הצגות בבתי קולנוע ותיאטראות ועל מכירת כרטיסים בשבת לצד האיסור על העסקת שכירים בשבתות שחל באמצעות חוק שעות מנוחה. אשכול מקבל שאת החוק שעליו הוסכם בהסכם הקואליציוני ומוסכם על כל הצדדים של הקואליציה צריך להעביר במושב החורף הקרוב וזאת לאחר הסכמה על נוסח מוסכם. 

בן מאיר אומר שהוא מתנגד להקמת המערך. אשכול מגיב: “מדוע? יש לך לפעמים הצעות רדיקליות שאני יכול להתפוצץ”. בן מאיר מסביר שהוא חושש שיגאל אלון ישפיע על אשכול להיות יותר שמאלני. רפאל אומר שהוא חושש שהאיחוד יביא לפחות קולות.  


קובץ מקור:

540


עמודים בארכיון:

69-82


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 27.12.2021
הורדת המסמך

עריכה