אשכול

בית רה”מ, ירושלים 1/9/1965

Copyright by פוטו ר.מ. קנלר רח’ אוליפנט 5 ירושלים -טלביה טל 32631 מברקים:-אמקפילמס מס’ צילום 8010. Prime Eshkol at home. 4314646

פגישה עם חברי מערכת עיתון “רמזור”
09/01/1965-

תקציר:

אשכול בית רה”מ, ירושלים 1/9/1965 Copyright by פוטו ר.מ. קנלר רח’ אוליפנט 5 ירושלים -טלביה טל 32631 מברקים:-אמקפילמס מס’ צילום 8010. Prime Eshkol at home. 4314646


קטגוריות:


הערות:

אשכול

בית רה”מ, ירושלים 1/9/1965

Copyright by פוטו ר.מ. קנלר רח’ אוליפנט 5 ירושלים -טלביה טל 32631 מברקים:-אמקפילמס מס’ צילום 8010. Prime Eshkol at home. 4314646


קובץ מקור:

YLEF-001


עמודים בארכיון:

YLE-1965-01-09-05298


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 31.12.2021
הורדת המסמך

עריכה