הרב לוין פותח בסוגית המסיון ובעובדה שהצעת החוק של אגו”י לא התקבלה ואילו מפא”י לא הציגו חוק חלופי . אשכול אומר כי ורהפטיג מכין חוק. אשכול מתנגד לפעילות של המיסיון בישראל. 

לעניין הספינה שלום – אומר אשכול כי מטבח יכול להיות כשר גם בלי משגיח, הרב לוין אומר שלפי שולחן ערוך יש צורך במשגיח.

פגישה אשכול עם הרב לוין, 5.3.1963
05/03/1963-

תקציר:

הרב לוין פותח בסוגית המסיון ובעובדה שהצעת החוק של אגו”י לא התקבלה ואילו מפא”י לא הציגו חוק חלופי . אשכול אומר כי ורהפטיג מכין חוק. אשכול מתנגד לפעילות של המיסיון בישראל.  לעניין הספינה שלום – אומר אשכול כי מטבח יכול להיות כשר גם בלי משגיח, הרב לוין אומר שלפי שולחן ערוך יש צורך במשגיח.


קטגוריות:


הערות:

הרב לוין פותח בסוגית המסיון ובעובדה שהצעת החוק של אגו”י לא התקבלה ואילו מפא”י לא הציגו חוק חלופי . אשכול אומר כי ורהפטיג מכין חוק. אשכול מתנגד לפעילות של המיסיון בישראל. 

לעניין הספינה שלום – אומר אשכול כי מטבח יכול להיות כשר גם בלי משגיח, הרב לוין אומר שלפי שולחן ערוך יש צורך במשגיח.


קובץ מקור:

540


עמודים בארכיון:

234


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 27.12.2021
הורדת המסמך

עריכה