ללא תאריך

עשר שנים למות לוי אשכול, חזון יישוב הארץ מול מציאות מתנכרת, נאום 6.11.1943
01/03/1979-

תקציר:

מתוך מגוון של בית ברל, נאומו של לוי שקולניק מתאריך 6.11.1943 בכפר ידידיה, כינוס עולי מערב אירופה.
הקדמה מאת ד”ר שמואל דותן
“אני מבין שעד עכשיו היה יום של דיון פוליטי, ועלי לשוחח, להרצות על עניינים כלכליים. ואני אגיד לכם, שאינני יודע איפה נגמרת הפוליטיקה ומתחילה הכלכלה ולהיפך. ויש אומרים, שפוליטיקה – זה יבול של נתונים כלכליים, ומשום כך, אלו הן שאלות תאומות”.
אשכול ממשיך את דברי בן גוריון על הצורך להוכיח שאפשר לעשות בארץ ישראל – אפשר להתיישב, להצליח.
מתאר איך כל עוד היו הספר הלבן והמגבלות על העלייה קיימות – הדבר שימש את היישוב כסוג של צירוץ ואילו עכשיו אין ברירה, זו מלחמה של התיישבות – אבל אי אפשר שכל העולים יעסקו במסחר – כדי לבנות בית לאומי ומולדת צריך לעבד את הקרקע ולעסוק בחקלאות.
כל ניסיון להגדיל את ההתיישבות מחייב גם פתרונות בתחום המים.


קטגוריות:

, , , , , ,


הערות:

ללא תאריך


קובץ מקור:

1133


עמודים בארכיון:

145-144


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 07.05.2020
הורדת המסמך

עריכה