אשכול נואם בעצרת

היכל התרבות, תל אביב, 17.12.1963

ד”ר אפרים אילן תל אביב, רח’ מזא’ה 15 טל. 63062-85119.

עצרת היובל ה120 למסדר “בני ברית”
17/12/1963-

תקציר:

אשכול נואם בעצרת היכל התרבות, תל אביב, 17.12.1963 ד”ר אפרים אילן תל אביב, רח’ מזא’ה 15 טל. 63062-85119.


קטגוריות:


הערות:

אשכול נואם בעצרת

היכל התרבות, תל אביב, 17.12.1963

ד”ר אפרים אילן תל אביב, רח’ מזא’ה 15 טל. 63062-85119.


קובץ מקור:

YLEF-116


עמודים בארכיון:

YLE-1963-12-17-04093


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 31.12.2021
הורדת המסמך

עריכה