אשכול מסייר בנגירה, סביבו עובדי המפעל

צלומדי ארדה יצחק ת-א., רח’ פינסקר 2 (“י קפה נוגה-ומוגרבי) טל. 27003 COPYRIGHT. סיור אשר נערך בחודש אוגוסט 1961 מטעם מרכז מפא”י במפעלי תעוש אזורי פיתוח (ב”אופק” אופקים וב”מדד” שדרות) ובמרכז הקואופרציה (הנגרייה ומאפיה בבאר שבע). 87/156

מרכז הקואופרציה, באר שבע

צילם ובעל זכויות: יצחק ארדה

סיור במפעלי תיעוש אזורי פיתוח
02/08/1960-

תקציר:

אשכול מסייר בנגירה, סביבו עובדי המפעל צלומדי ארדה יצחק ת-א., רח’ פינסקר 2 (“י קפה נוגה-ומוגרבי) טל. 27003 COPYRIGHT. סיור אשר נערך בחודש אוגוסט 1961 מטעם מרכז מפא”י במפעלי תעוש אזורי פיתוח (ב”אופק” אופקים וב”מדד” שדרות) ובמרכז הקואופרציה (הנגרייה ומאפיה בבאר שבע). 87/156 מרכז הקואופרציה, באר שבע צילם ובעל זכויות: יצחק ארדה


קטגוריות:

,


הערות:

אשכול מסייר בנגירה, סביבו עובדי המפעל

צלומדי ארדה יצחק ת-א., רח’ פינסקר 2 (“י קפה נוגה-ומוגרבי) טל. 27003 COPYRIGHT. סיור אשר נערך בחודש אוגוסט 1961 מטעם מרכז מפא”י במפעלי תעוש אזורי פיתוח (ב”אופק” אופקים וב”מדד” שדרות) ובמרכז הקואופרציה (הנגרייה ומאפיה בבאר שבע). 87/156

מרכז הקואופרציה, באר שבע

צילם ובעל זכויות: יצחק ארדה


קובץ מקור:

YLEF-101


עמודים בארכיון:

YLE-1961-08-02-04529


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 30.12.2021
הורדת המסמך

עריכה