הממשלה-ושר-הביטחון-בפני-משלחת-הסקר-של-המגבית-היהודית-המאוחדת-21.10.1964

-

תקציר:

הממשלה-ושר-הביטחון-בפני-משלחת-הסקר-של-המגבית-היהודית-המאוחדת-21.10.1964


קטגוריות:


קובץ מקור:


עמודים בארכיון:


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 24.09.2019
הורדת המסמך

עריכה