הממשלה-בפני-משלחת-הסקר-של-המגבית-היהודית-המאוחדת-המקור-באנגלית–-28.10.1963

-

תקציר:

הממשלה-בפני-משלחת-הסקר-של-המגבית-היהודית-המאוחדת-המקור-באנגלית–-28.10.1963


קטגוריות:


קובץ מקור:


עמודים בארכיון:


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 26.12.2017
הורדת המסמך

עריכה