נאום ראש הממשלה בנצרת, 12.3.1964
12/03/1964-

תקציר:

בביקור הראשון של אשכול כראש ממשלה בעיר נצרת. מדבר על דמותה העתידית של נצרת: “בעיני רוחי אחזה עיר גדולה ויפה, עיר רבת תושבים, רבבות רבות של יוצרים ובונים, במלאכה ובחרושת ובתיירות – מקור גאווה לתושביה ותפארת לכולנו”.
מתייחס לדבריו ודרישותיו של ראש העיר – מבטיח להשתדל ולתת לו את הסיוע הדרוש.
צעדי היוזמה הראשונים לפיתוח העיר צריכים להיות בשיתוף של הון יהודי והון ערבי ושל החברה הישראלית ערבית לשיכון ולפיתוח ושל החברה לפיתוח נצרת.
המשך פיתוח התיירות, תעשייה זעירה מסחר שימור הנוף חיבור לחשמל ועוד.
“הממשלה תגיש לעירייה עזרתה במאמצים לתכנון, למימון ולביצוע היא תבדוק כל תכנית רצינית, היא תשתף את עצמה בכל יוזמה מקומית בריאה המלווה מאמצים כספיים עצמיים להרחבת הבסיס התרבותי והכלכלי של העיר”.
יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים ולשכתו בנצרת הם כלי חשוב להמשך הפיתוח ושיתוף הפעולה.
כל העזרה והפעולות לא יכולות להחליף את היוזמות והעשייה של התושבים עצמם.
“מכאן משתמע לכם אתגר רבותי, לאזרחי העיר כולה וביחוד לנוער. הדור הצעיר הוא הנושא החי להגשמת חזון העתיד. עליו להטות שכם לעול שגשוגה ושיפורה של עיר המגדלת אותו.
לימדו היטב, רכשו מקצוע, הרחיבו השכלה ונראה אתכם משתלבים שילוב נאמן בחיי העיר והמדינה”.


קטגוריות:

, , , , , ,


קובץ מקור:

603


עמודים בארכיון:

100-98


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 18.05.2020
הורדת המסמך

עריכה