ל.-אשכול-בכינוס-ארצי-של-פעילי-המפלגה-בהתיישבות-העובדת-27.5.1950-ישיבה-ב

-

תקציר:

ל.-אשכול-בכינוס-ארצי-של-פעילי-המפלגה-בהתיישבות-העובדת-27.5.1950-ישיבה-ב


קטגוריות:


קובץ מקור:


עמודים בארכיון:


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 31.12.2017
הורדת המסמך

עריכה