ל.-אשכול-בישיבה-מורחבת-של-מפלגת-פועלי-ארץ-ישראל-תל-אביב-15.10.1936

-

תקציר:

ל.-אשכול-בישיבה-מורחבת-של-מפלגת-פועלי-ארץ-ישראל-תל-אביב-15.10.1936


קטגוריות:


קובץ מקור:


עמודים בארכיון:


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 31.12.2017
הורדת המסמך

עריכה