ל.-אשכול-בוועידת-הצירים-מטעם-מפלגת-פועלי-ארץ-ישראל-ובלתי-מפלגתיים-בהסתדרות-הכללית-תל-אביב-4-5.49

-

תקציר:

ל.-אשכול-בוועידת-הצירים-מטעם-מפלגת-פועלי-ארץ-ישראל-ובלתי-מפלגתיים-בהסתדרות-הכללית-תל-אביב-4-5.49


קטגוריות:


קובץ מקור:


עמודים בארכיון:


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 27.12.2017
הורדת המסמך

עריכה