נאום החבר לוי אשכול, ישיבת המרכז בהשתתפות באי כוח הסניפים, תל אביב, 15.3.1945
15/03/1945-

תקציר:

משק המים וחברת מקורות, על הצורך בהלאמת קרקע ומקורות מים כמשאבים לאומיים;


קטגוריות:

, , , ,


קובץ מקור:

595


עמודים בארכיון:

14-17


המסמך הועלה על ידי: תמי מולד חיו בתאריך: 26.12.2017
הורדת המסמך

עריכה