נאום החבר לוי אשכול, בישיבה משותפת של מזכירות המרכז עם הוועדה הכלכלית, 9.2.1940
09/02/1940-

תקציר:

חשיבות מפעלים לאומיים כמו רסקו לבינוי ומקורות לאספקת מים.


קטגוריות:

,


קובץ מקור:

595


עמודים בארכיון:

18


המסמך הועלה על ידי: תמי מולד חיו בתאריך: 27.12.2017
הורדת המסמך

עריכה