נאום בכנס היצואנים, תל אביב, 10.3.1964
10/03/1964-

תקציר:

נאום לכבוד “יום היצואן”.
“הכינוס הזה של פועלי היצוא ליום היצואן צריך להיות לנו כעין מסדר צבאי. כמה טעמים יש לדבר: אם מדברים אנחנו על חזית המשק, הרי אתם, פועלי היצוא, עומדים בקו הראשון. שנית – כמו בכל מסדר – אנחנו סוקרים כוח. ולבסוף – להוציא הזדמנויות מיוחדות – אין זו סקירת סיכום אלא הערכות למבצעים חדשים”.
השוק האירופי המשותף הוא תנאי הכרחי להתפתחות הייצוא אבל אינו תנאי מספיק. זהו שוק שמבחין באיכות ויש בו תחרות גדולה. לכן צריך להקפיד על איכות גבוהה ומחירים נוחים.
הציפייה שבתוך שש שנים הייצוא הישראלי יותר מיוכפל. כלומר יש לשאוף לגידול של 20% בכל שנה. התפתחות הייצוא הכרחית לעצמאות הכלכלית של מדינת ישראל.
“על שלושה דברים היצוא שלנו עומד: על פריון העבודה, על העלאת האיכות ועל ריסון התביעות להעלאת רמת החיים”.
מרחיב על הצורך בריסון התביעה להעלאת רמת החיים – רמת החיים צריכה להמשיך לעלות אך העליה צריכה להיות תואמת את העליה בתפוקה הלאומית.
“…הממשלה הזאת, ממשלת שליחי פועלים, חוללה התקדמות ללא תקדים בהעלאת רמתו של העובד הישראלי. נמעל בתפקידנו אם לא נוסיף לעשות זאת. אולם נפר את דבר שולחנו לא פחות אם נרוץ ריצה בהולה אחרי הישגים מדומים, ובסופו של דבר נמצא את המדינה, זאת אומרת את כולנו, והיא רחוקה מן העצמאות הכלכלית יותר משהייתה”.
כדי שהמשק לא יתמוטט במשבר הראשון – עליו להיות עצמאי ויציב.


קטגוריות:

, , , , , ,


קובץ מקור:

603


עמודים בארכיון:

96-90


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 19.05.2020
הורדת המסמך

עריכה