מתוך פרוטוקול ישיבת מזכירות מפא”י, תל אביב, 3.5.1964
03/05/1964-

תקציר:

מתייחס להודעה שנתן בשם המרכז שלוש שנים קודם לכן ואינו מתחרט על דבר שהיה באותה הודעה. עם זאת, בחלוף הזמן שוחח עם רבים ובעיקר עם בן גוריון על סיום הפרשה. כאשר נכנס לתפקיד ראש הממשלה ראה את הצורך בסיום הפרשה כחובה כבדה.
מתייחס למכתב ששלח שעליו הוא חתום באופן אישי והמכתב נכתב על דעת חברים רבים אך לא מטעם מוסד מפלגתי כלשהו.
מה שהמרכז החליט בעבר – כבר הוצא אל הפועל והמכתב מתייחס אל העתיד. המכתב נכתב כדי למנוע הצעת החלטה על פרישה מהמפלגה.


קטגוריות:

, , , ,


קובץ מקור:

605


עמודים בארכיון:

302-301


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 10.06.2020
הורדת המסמך

עריכה