מכתב תשובה וברכה לרב עדין שטיינזלץ, 8.1.1964
08/01/1964-

תקציר:

מכתב ברכה לרב עדין שטיינזלץ על פרסום חוברות פרשנות על מסכת ברכות, והסכמת אשכול להיכלל בין חברי הוועד הציבורי של מפעל הפירושים של שטיינזלץ


קטגוריות:

,


קובץ מקור:

727


עמודים בארכיון:

233


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 18.04.2020
הורדת המסמך

עריכה