מכתב מטדי קולק אל אורי לוברני, בנוגע לתקרית עם העיתונאים, 2.8.1964
02/08/1964-

תקציר:

קולק מודיע ללוברני כי בעקבות התקרית עם עיתונאי תל אביב עם שובו של אשכול מארצות הברית, ביקר במשרדו משה רון והודיע כי “לא יעברו בשקט על התקרית”. קולק מציע להתייעץ עם לנדור כיצד לחסל את העניין.
ההעתקים עליהם מסתמך רון לא מצורפים.


קטגוריות:

,


קובץ מקור:

28


עמודים בארכיון:

162


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 20.04.2020
הורדת המסמך

עריכה