עדות, עם עובד, אדם עובד, מרדכי ביבי, ייצוג, חברה

מכתב מאשכול למערכת דבר, תגובה למאמר של ח”כ ביבי, 22.6.1965
22/06/1965-

תקציר:

מתייחס לפניה של חבר הכנסת ביבי בעיתון יום א’ מה- 20.6.1965 לגבי יכולתו של המערך לתרום לפתרון שאלת מיזוג העדות במדינה. המערך הוא הפתרון לאחדות הפועלים המקפת ולכן יכול להיות מכשיר רב תנופה לקידום העניין (קידום וביצור המדינה, גילוי דרכים לקיבוץ גלויות וקליטת עלייה גדולה). כדי להשיג את המטרות האלה צריך לעשות רבות כדי להעלות את רמת האדם העובד ולמיזוג תרבותי וחברתי של העם העובד כולו. המטרה של האיחוד לכלל מערך למען העם העובד זוהי התשתית לפתרון בעיית מיזוג התרבויות והעדות. לפני שבעה חודשים נתן הודעה מפורטת בכנסת לגבי מיזוג העדות ואמר כי הבעיה העיקרית היא הבעיה החברתית. כשהפער החברתי נעלם כך נעלם גם הפער העדתי. השאלה העדתית היא תוצאה של בעיה חברתית ולא להיפך. שכבות מקופחות מבחינה חברתית מעמיסות מורשת קיפוח על ילדיהם והחברה נדרשת להתגבר על כך. הבעיה היא של כולם ולכך נדרשת העלאת הרמה החברתית, המשקית והחינוכית להרגשת שותפות מלאה ביצירה הלאומית. לשם כך שלוש דרכי פעולה: 1. פיתוח מכוון להעלאת הרמה הכלכלית. 2. טיפוח שכבות האוכלוסייה הזקוקות לכך בתחום החינוך והחברה. 3. העלאת האדם בתוך החברה ופיתוח מנהיגות, שילוב וייצוג בכל הדרגים.


קטגוריות:

, , ,


הערות:

עדות, עם עובד, אדם עובד, מרדכי ביבי, ייצוג, חברה


קובץ מקור:

1455


עמודים בארכיון:

24-22


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 19.05.2020
הורדת המסמך

עריכה