אורי לוברני מודיע לקרגמן כי אשכול מעוניין לקיים כל מאמץ לקיום ההסכמים הקואליציונים בשטח הדת. אשכול למבקש לשתף את נציגי פא”י בוועדות

מכתב ליו”ר הקואליציה קרגמן, 23.12.1964
23/12/1964-

תקציר:

אורי לוברני מודיע לקרגמן כי אשכול מעוניין לקיים כל מאמץ לקיום ההסכמים הקואליציונים בשטח הדת. אשכול למבקש לשתף את נציגי פא”י בוועדות


קטגוריות:


הערות:

אורי לוברני מודיע לקרגמן כי אשכול מעוניין לקיים כל מאמץ לקיום ההסכמים הקואליציונים בשטח הדת. אשכול למבקש לשתף את נציגי פא”י בוועדות


קובץ מקור:

540


עמודים בארכיון:

257


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 27.12.2021
הורדת המסמך

עריכה