הודעה שמבקשים להעביר ממאיר יערי אל ראש הממשלה:

עדי,

לבנה התקשרה כבקשתך נמסר גם מברק שהגיע א ראש הממשלה ממאיר יערי:

ביטול חוק הריבית בניגוד להסכם הקואליציוני ובניגוד לאינטרסים החיוניים ותביעותיהם של היסודות היצרניים הללו במשק. 

לפני כל הכרעה קיימת חובת התייעצות אתנו. 

עד לקיום פגישה אתנו מבקשים לדחות כל הכרעה.

מברק לעדי יפה 23.5.1968
23/05/1968-

תקציר:

הודעה שמבקשים להעביר ממאיר יערי אל ראש הממשלה: עדי, לבנה התקשרה כבקשתך נמסר גם מברק שהגיע א ראש הממשלה ממאיר יערי: ביטול חוק הריבית בניגוד להסכם הקואליציוני ובניגוד לאינטרסים החיוניים ותביעותיהם של היסודות היצרניים הללו במשק.  לפני כל הכרעה קיימת חובת התייעצות אתנו.  עד לקיום פגישה אתנו מבקשים לדחות כל הכרעה.


קטגוריות:

, ,


הערות:

הודעה שמבקשים להעביר ממאיר יערי אל ראש הממשלה:

עדי,

לבנה התקשרה כבקשתך נמסר גם מברק שהגיע א ראש הממשלה ממאיר יערי:

ביטול חוק הריבית בניגוד להסכם הקואליציוני ובניגוד לאינטרסים החיוניים ותביעותיהם של היסודות היצרניים הללו במשק. 

לפני כל הכרעה קיימת חובת התייעצות אתנו. 

עד לקיום פגישה אתנו מבקשים לדחות כל הכרעה.


קובץ מקור:

540


עמודים בארכיון:

209


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 27.12.2021
הורדת המסמך

עריכה