u05dcu05d5u05d9-u05d1u05df-u05d3u05d1u05d5u05e8u05d4-u05e7u05e0u05d8u05d8u05d4-u05deu05d0u05ea-u05d7u05d9u05d9u05dd-u05d7u05e4u05e8-u05d5u05e0u05d7u05d5u05dd-u05d5u05e8u05d3u05d9

u05dcu05d5u05d9-u05d1u05df-u05d3u05d1u05d5u05e8u05d4-u05e7u05e0u05d8u05d8u05d4-u05deu05d0u05ea-u05d7u05d9u05d9u05dd-u05d7u05e4u05e8-u05d5u05e0u05d7u05d5u05dd-u05d5u05e8u05d3u05d9
-

תקציר:

u05dcu05d5u05d9-u05d1u05df-u05d3u05d1u05d5u05e8u05d4-u05e7u05e0u05d8u05d8u05d4-u05deu05d0u05ea-u05d7u05d9u05d9u05dd-u05d7u05e4u05e8-u05d5u05e0u05d7u05d5u05dd-u05d5u05e8u05d3u05d9


קטגוריות:


קובץ מקור:


עמודים בארכיון:


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 09.09.2019
הורדת המסמך

עריכה