ראשונים, ליברלים, רווחה, בחירות אזוריות

כנס צירי המפלגה לקראת הוועידה, בית ברל, צופיה, 10.12.1961
10/12/1961-

תקציר:

היווצרות תנועת הפועלים מתוך האדם העובד – הציונים הראשונים שכנגד כל הסיכויים יישבו את הארץ; תנועת הפועלים, עוד מראשיתה תמיד היתה נתונה בוויכוח, בדיון לקראת כל מעשה גדול; אומר כי מאז ומתמיד היה בעד איחוד מפלגות הפועלים השונות לתנועה אחת; האיחוד הראשון נבע מההבנה שהמשימה גדולה ומחייבת, כך צריך להיות; סוקר בקצרה את המאבקים הפנימיים ,את האיחוד, הפירוק; בזמנו אכן היו ויכוחים מרים ואולי הייתה הצדקה לפירוק, אבל כיום יש הצדקה גדולה יותר לאיחוד התנועה; זכותו ההיסטורית הגדולה של בן גוריון שבזמנו ותחת הנהגתו הוקמה המדינה; השנים הראשונות להקמת המדינה היו קשות מאד אבל גם מפוארות; יהדות התפוצות זקפה קומתה בעקבות הקמת מדינת ישראל וההישגים הגדולים של המדינה; עדיין חסרות ידיים עובדות, עדיין חסרים משאבים והעבודה והדרך עוד ארוכה; מפ”ם ואחדות העבודה הצטרפו לממשלה והחלו גם הן נושאות בעול עד אז מפא”י נשאה בעול לבדה ונאלצה לקיים קואליציה עם מפלגות שאינן מפלגות פועלים כמו הליברלים; עוד לפני מבצע סיני קרא בן גוריון לאיחוד מפלגות הפועלים והדבר לא צלח אז; מציין את מאמרו של יצחק בן אהרון “עוז לתמורה בטרם פורענות”; מתאר את ההידברות בין המפלגות בעקבות מאמרו של בן אהרון, הידברות אותה ניסה להוביל בן גוריון ללא הצלחה; ואז החליט בן גוריון לעזוב את תפקיד ההנהגה והאחריות נפלה על אשכול; ומאז אשכול לנושא בעול ומנסה להביא להידברות לאיחוד מפלגות הפועלים; על ההפתעה והאכזבה כשהתברר שמפ”ם לא תיקח חלק ביצירת המערך; והחיבור עם אחדות העבודה עדיין אינו שלם; במשך השנים הגיע להבנה שאי אפשר לקבל 100% מכל מה שרוצים, צריך להתחיל מפחות ולשאוף ליותר; “חצי כיכר לחם יותר טוב מאפס לחם”; מפלגה קטנה יכולה להבטיח הרבה כי ברור שאין לה היכולת לקיים; צריך לחדש גם בחקלאות, גם בתעשייה וגם בחיים החברתיים; העליות מארצות המצוקה הן חלוציות רודוקטיבית, אין להם את התודעה האידיאולוגית של הקבוצה; “כדי שפלדה תתחשל צריך טמפרטורה גבוהה”; “רבותי, אני לא זקוק להכשר ממישהו”; אנחנו מוכרחים להשתחרר מהפלגנות; המערך נקרא להגשים את עיקרי תכניתה הלאומית חברתית של מפא”י; יש בארץ התעשרות קלה – ומפאי נגד ספסרות וספקולנטים; אדמת ישראל צריכה להישאר בידי המדינה באמצעות קק”ל; צריך לפתח את התעשייה כדי לייצר מקומות תעסוקה ופרנסה; על בחירות אזוריות בהן רצה בן גוריון אמר כי המפלגה לא מצאה בני ברית ולכן אי אפשר לקדם את העניין; הקמת המערך נכונה גם אם היא תעלה למפלגה בכמה מנדטים;


קטגוריות:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


הערות:

ראשונים, ליברלים, רווחה, בחירות אזוריות


קובץ מקור:

595


עמודים בארכיון:

277-301


המסמך הועלה על ידי: תמי מולד חיו בתאריך: 02.01.2018
הורדת המסמך

עריכה