(שורה ימנית מימין לשמאל) אשכול, יעל עוזאי מזכירת הממשלה, ישראל גלילי שר ההסברה, חיים משה שפירא שר הפנים, יוסף בורג שר הסעד, ישראל ישעיהו שרעבי שר הדואר, משה כרמל שר התחבורה, יגאל אלון שר העבודה, משה קול שר התיירות ומנחם בגין, (שורה שמאלית מימין לשמאל) אבא אבן שר החוץ, וזרח ורהפטיג שר הדתות

לשכת רה”מ, ירושלים אוגוסט 1968

Copyright by פוטו ר.מ. קנלר רח’ אוליפנט 5 חרושלים-טלביה טל. 32631 מברקים”- אמקאפילמס מס’ הצלום 396/11. אוגוסט 1968

בעל זכויות: פוטו ר.מ. קנלר

ישיבת ממשלה
-

תקציר:

(שורה ימנית מימין לשמאל) אשכול, יעל עוזאי מזכירת הממשלה, ישראל גלילי שר ההסברה, חיים משה שפירא שר הפנים, יוסף בורג שר הסעד, ישראל ישעיהו שרעבי שר הדואר, משה כרמל שר התחבורה, יגאל אלון שר העבודה, משה קול שר התיירות ומנחם בגין, (שורה שמאלית מימין לשמאל) אבא אבן שר החוץ, וזרח ורהפטיג שר הדתות לשכת רה”מ, […]


קטגוריות:

,


הערות:

(שורה ימנית מימין לשמאל) אשכול, יעל עוזאי מזכירת הממשלה, ישראל גלילי שר ההסברה, חיים משה שפירא שר הפנים, יוסף בורג שר הסעד, ישראל ישעיהו שרעבי שר הדואר, משה כרמל שר התחבורה, יגאל אלון שר העבודה, משה קול שר התיירות ומנחם בגין, (שורה שמאלית מימין לשמאל) אבא אבן שר החוץ, וזרח ורהפטיג שר הדתות

לשכת רה”מ, ירושלים אוגוסט 1968

Copyright by פוטו ר.מ. קנלר רח’ אוליפנט 5 חרושלים-טלביה טל. 32631 מברקים”- אמקאפילמס מס’ הצלום 396/11. אוגוסט 1968

בעל זכויות: פוטו ר.מ. קנלר


קובץ מקור:

YLEF-110


עמודים בארכיון:

YLE-1968-08-07431


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 05.01.2022
הורדת המסמך

עריכה